รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
27 ตุลาคม, 2023 by
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
        พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  ๔ ตำแหน่ง  ๔ อัตรา ดังนี้    
        ๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
สังกัด กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) เทศบาลเมืองสองพี่น้อง   
        ๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
        ๓. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
        ๔. ตำแแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา  
สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 27 ตุลาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment