ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองสุพรรณบุรี
26 ตุลาคม, 2023 by
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองสุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yetประชาสัมพันธ์การรับบริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารบ้านพัก

ตุลาการและข้าราชการศาลปกครองสุพรรณบุรี

                จังหวัดสุพรรณบุรีขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้ประสงค์จะบริจาคที่ดิน ให้ติดต่อเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ณ อาคารที่ทำการศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๑๔๑๐๘๘๓ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองสุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 26 ตุลาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment