ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
5 กรกฎาคม, 2022 by
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
SPNCITY
| No comments yetประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)


ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)
SPNCITY 5 กรกฎาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment