ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ข้อแนะนำการใช้กัญชา สำหรับประชาชน และผู้ประกอบกิจการอาหาร
1 กรกฎาคม, 2022 by
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ข้อแนะนำการใช้กัญชา สำหรับประชาชน และผู้ประกอบกิจการอาหาร
SPNCITY
| No comments yet


 
 ➤ หนังสือ ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ข้อแนะนำการใช้กัญชา สำหรับประชาชน และผู้ประกอบกิจการอาหาร

 ➤ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕

 ➤ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๕

 ➤ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕

➤ ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวอย่างเมนูกัญชา

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ข้อแนะนำการใช้กัญชา สำหรับประชาชน และผู้ประกอบกิจการอาหาร
SPNCITY 1 กรกฎาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment