กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน
5 ตุลาคม, 2022 by
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน
SPNCITY
| No comments yet


กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน

เนื่องด้วยลุ่มด้านท้าย ปตร.โพธิ์พระยา มีระดับน้ำสูงขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำท่าจีน ในเขตอำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง

จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สามารถแจ้งสายด่วน 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน
SPNCITY 5 ตุลาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment