ต้อนรับกลุ่มศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
29 มิถุนายน, 2023 by
ต้อนรับกลุ่มศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet            เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และกลุ่มโอท็อป (OTOP) ตำบลสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ให้การต้อนรับกลุ่มศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ใน "การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมคราม" ชุมชนคลองมะดันต้อนรับกลุ่มศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 29 มิถุนายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment