ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
2 พฤษภาคม, 2023 by
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
KESARA P.
| No comments yet


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง พิจารณาโครงการและสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสองพี่น้องประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
KESARA P. 2 พฤษภาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment