พิธีเปิดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2565
30 มีนาคม, 2022 by
พิธีเปิดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2565
SPNCITY
| No comments yet


พิธีเปิดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2565


 โดยในวันนี้นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน โดยการจัดงานดังกล่าวดำเนินขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ทั้ง 7 แห่ง ได้มีโอกาสแสดงปลงานสวัตกรรมทางการศึกษาของครูผู้สอน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆด้าน เพื่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลอย่างยั่งยืน

 
เพิ่มเติม  

พิธีเปิดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ 2565
SPNCITY 30 มีนาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment