โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 ธันวาคม, 2023 by
โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


📖✅ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

✳️ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมการอบรมสัมมนา

✳️ โดยในช่วงเช้าเป็นการเข้ารับฟังการบรรยาย จากท่านวิทยากร ดร.พีระพงษ์ ไพรินทร์  ในหัวข้อ ‘’การบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเป็นเลิศและลดความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’’ ณ อาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

✳️ ในช่วงบ่ายเข้ารับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ มีการแบ่งกลุ่มทำ “กิจกรรมฐานสามัคคี สร้างบริการที่ดีให้ประชาชน” เพื่อสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของคนในองค์กร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง


โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment