โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด (ณ วัดอัมพวัน)
6 ธันวาคม, 2023 by
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด (ณ วัดอัมพวัน)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🧹🪣วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรีฯ นายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ภมรมานพ ที่ปรึกษาฯ และประธานชุมชน นำทีมพนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

🧹🪣ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดอัมพวัน ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด โดยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ร่วมกับวัด และชุมชนในพื้นที่โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด (ณ วัดอัมพวัน)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment