มอบชุดเครื่องนอนให้กับศูนย์พักคอย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
25 กุมภาพันธ์, 2022 by
มอบชุดเครื่องนอนให้กับศูนย์พักคอย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
SPNCITY
| No comments yet


นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

โดยในวันนี้ได้มอบหมายให้นายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ดำเนินการนำชุดเครื่องนอน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

โดยได้ทำการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ณ ศูนย์พักคอย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)ตำบลบางพลับ ณ วัดท่าจัด ตำบลบางพลับ อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


เพิ่มเติม คลิก 
https://www.facebook.com/100069980501196/posts/243171811358834/?d=n

มอบชุดเครื่องนอนให้กับศูนย์พักคอย สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
SPNCITY 25 กุมภาพันธ์, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment