กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี” ณ วัดจันทรังษีฉิมาวาส (วัดศรีสำราญ)
6 ธันวาคม, 2023 by
กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี” ณ วัดจันทรังษีฉิมาวาส (วัดศรีสำราญ)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


🔸วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

🙏🏼นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อ่อนสำอางค์ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี” ณ วัดจันทรังษีฉิมาวาส (วัดศรีสำราญ) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี” ณ วัดจันทรังษีฉิมาวาส (วัดศรีสำราญ)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment