ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ท่านนายกชนิษา วิมลวัฒนา ที่ได้รับการคุ้มครองจากศาลฯ ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
6 ธันวาคม, 2023 by
ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ท่านนายกชนิษา วิมลวัฒนา ที่ได้รับการคุ้มครองจากศาลฯ ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


✨ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ✨

🎉🎊ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ท่านนายกชนิษา วิมลวัฒนา ที่ได้รับการคุ้มครองจากศาลฯ ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ท่านนายกชนิษา วิมลวัฒนา ที่ได้รับการคุ้มครองจากศาลฯ ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment