เทศกาลสงกรานต์ ปี2565
25 เมษายน, 2022 by
เทศกาลสงกรานต์ ปี2565
SPNCITY
| No comments yet


นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นำขบวนอัญเชิญพระพุธรูป
ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระ


เวลาประมาณ 14.00 น. วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565 นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้นำขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป ขบวนบุปผชาติและนางสงกรานต์ ประจำปี 2565 เคลื่อนขบวนไปยังทั้ง 19 ชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกัน สรงน้ำพระ และรับน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

โดยนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทย จึงอยากจะร่วมอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ จึงได้เกิดแนวคิดในการนำขบวนอัญเชิญพระพุธรูปให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสรงน้ำพระถึงหน้าบ้าน ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหลักของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 


เทศกาลสงกรานต์ ปี2565
SPNCITY 25 เมษายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment