ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
12 สิงหาคม, 2021 by
ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
Administrator
| No comments yet


นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง  มอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณชุมชนตลาดบางลี่และโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ พานิชอุทิศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
Administrator 12 สิงหาคม, 2021
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment