ดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารบ้านพักในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
12 สิงหาคม, 2021 by
ดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารบ้านพักในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
Administrator
| No comments yet


นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารบ้านพักในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อเตรียมพร้อมใช้งานในโอกาสต่อไป

ดำเนินการล้างทำความสะอาดอาคารบ้านพักในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง
Administrator 12 สิงหาคม, 2021
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment