อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
25 เมษายน, 2022 by
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
SPNCITY
| No comments yet


อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ อ่อนสำอาง ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
SPNCITY 25 เมษายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment