ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านสวนตวงทอง (ชุมชนอำเภอเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 สิงหาคม, 2022 by
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านสวนตวงทอง (ชุมชนอำเภอเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SPNCITY
| No comments yetประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านสวนตวงทอง (ชุมชนอำเภอเก่า) จำนวน ๑ โครงการ

๑. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านสวนตวงทอง (ชุมชนอำเภอเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมรายการประมาณการ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านสวนตวงทอง (ชุมชนอำเภอเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SPNCITY 23 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment