ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ
5 เมษายน, 2023 by
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yetประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ

๑. ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟไซเรนและวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จำนวน ๑ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 5 เมษายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment