ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ
4 สิงหาคม, 2022 by
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ
SPNCITY
| No comments yetประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ

๑. ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากระบบผลิต - ถังเก็บน้ำใต้ดิน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จำนวน ๑ โครงการ
SPNCITY 4 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment