ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒ โครงการ
24 มิถุนายน, 2022 by
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒ โครงการ
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

จำนวน ๒ โครงการ

๑. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนศรีสำราญ ๑ จากแยกธนาคารไทยพาณิชย์ ถึงสะพานวัดดงตาล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล ๑ จากแยกถนนโรงเรียนเทศบาล ๑ ถึงแยกถนนผังเมือง ก ๕ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๒ โครงการ
SPNCITY 24 มิถุนายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment