ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาจากหน้าอำเภอ - หน้าวัดโพธิ์อ้น - ชุมชนรางภาษี
25 สิงหาคม, 2022 by
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาจากหน้าอำเภอ - หน้าวัดโพธิ์อ้น - ชุมชนรางภาษี
SPNCITY
| No comments yetประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาจากหน้าอำเภอ - หน้าวัดโพธิ์อ้น - ชุมชนรางภาษี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาจากหน้าอำเภอ - หน้าวัดโพธิ์อ้น - ชุมชนรางภาษี
SPNCITY 25 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment