ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙ โครงการ
22 มิถุนายน, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะารเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (กรมโยธาฯ) รหัส ปก ๐๕๕-๖๐-๐๐๙๙ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (กรมโยธาฯ) รหัส ปก ๐๕๕-๖๐-๐๑๐๐ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (กรมโยธาฯ) รหัส ปก ๐๕๕-๖๐-๐๐๙๑ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๙. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 22 มิถุนายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment