ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ
1 พฤศจิกายน, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ
SPNCITY
| No comments yetประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแตรวง (งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแตรวง (งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องแต่งกายและแต่งตัว (งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดเวที แสง สี เสียง (งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพ ชุดการแสดง (งานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘ โครงการ
SPNCITY 1 พฤศจิกายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment