ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ
29 มกราคม, 2024 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น (โครการงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพ (โครการงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ (โครการงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวงพร้อมผู้ประกอบพิธี (โครการงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำงานพิมพ์บนแผ่นพลาสวูด (โครการงานวันบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 29 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment