ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ
14 พฤศจิกายน, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (กรมโยธาป หมายเลขครุภัณฑ์ ปก ๐๕๕-๖๐-๐๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือกำจัดผักตบฉวาและวัชพืช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๓๒-๖๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส สป ๔๒๐-๓๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กง ๖๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (กรมโยธาป หมายเลขครุภัณฑ์ ปก ๐๕๕-๖๐-๐๐๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 14 พฤศจิกายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment