ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ
1 พฤศจิกายน, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ
SPNCITY
| No comments yetประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ

๑.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสรถยนต์ตรวจการณ์ คัน ๑ ทะเบียน พ-๐๘๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดุ เพื่อใช้ในการเตรียมการป้องกันอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดุ เพื่อใช้ในการเตรียมการป้องกันอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ โครงการ
SPNCITY 1 พฤศจิกายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment