ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
29 สิงหาคม, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
SPNCITY
| No comments yetประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
 
๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ รหัส ๐๕๕-๔๓-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดสวัสดิภาพให้กับสุนัขจรจัดในการกักสัตว์ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายดูดสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
SPNCITY 29 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment