ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
19 สิงหาคม, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
SPNCITY
| No comments yetประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ชุมชนรางโตนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ชุมชนไผ่หมู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีสำราญ ๑ (ชุมชนบางลี่เล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดึสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ โครงการ
SPNCITY 19 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment