ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ
3 พฤษภาคม, 2024 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๕ - ๘๑๐๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ (โรงเรียนเทศบาล ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 3 พฤษภาคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment