ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ
30 พฤษภาคม, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๖๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแมคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค - ๑๘๑๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 30 พฤษภาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment