ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ
6 กรกฎาคม, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ
SPNCITY
| No comments yetประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีสำราญ ๒ ซอยทางเข้าหมู่บ้านเปรมฤทัย (ชุมชนศรีสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีสำราญ ๒ จากซอยไฟฟ้าเก่า ถึงบริเวณร้านติดลม (ชุมชนหน้าอำเภอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนราษฎร์อุทิศจากแยกดอนกลาง ถึงบริเวณหมู่บ้านสวนตวงทวง (ชุมชนอำเภอเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ โครงการ
SPNCITY 6 กรกฎาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment