ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ
19 ตุลาคม, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ
SPNCITY
| No comments yetประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการเตรียมการป้องกันอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ
SPNCITY 19 ตุลาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment