ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ
21 กรกฎาคม, 2022 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ
SPNCITY
| No comments yetประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่อบรม (โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (โครงการจังหวัดสะอาดตามแนวทางประชารัฐสู่เทศบาลสะอาดและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ
SPNCITY 21 กรกฎาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment