ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕ โครงการ
22 เมษายน, 2024 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระบอกกำจัดหนู เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตลาดสดปลอดหนู ปลอดโรค ในโครงการตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง น่าซื้อ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ไฉไลกว่าเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตลาดสดปลอดหนู ปลอดโรค ในโครงการตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง น่าซื้อ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ไฉไลกว่าเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่จัดงาน (โครงการงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช้าเวที (โครงการงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์, พิธีการสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และพิธีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (โครงการงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๑๐๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ เบอร์ ๑ ทะเบียน ๘๓-๒๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๙. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๐. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิด (โครงการงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องแต่งกายชุดไทย เครื่องประดับ อุปกรณ์ พร้อมแต่งหน้าทำผม สำหรับประเพณีการสืบทอดตำนานนางสงกรานต์ในรถบุปผชาติ (โครงการงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำไวนิล (โครงการงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมามหรสพ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ (โครงการงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวทีสำหรับการรำวงย้อนยุค (โครงการงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดิษฐ์และตกแต่งรถบุปผชาติ สืบสานประเพณีสงกรานต์ (โครงการงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๕ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 22 เมษายน, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment