ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ
22 ธันวาคม, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเวที พร้อมไฟแสงสีประดับบนเวที และเครื่องเสียงบนเวที ในการจัดงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาศิลปินเพื่อจัดแสดงในงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาไฟประดับตกแต่งภายในงานเทศกาลอารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาจอภาพ LED พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ ภายในงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาไฟส่องสว่างรอบบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กง ๖๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๙. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพื่อใช้ในกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารภายในงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๐. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ผโครงการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 22 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment