ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ
21 ธันวาคม, 2023 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำลากจูง ท่อสแตนเลส ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ปก ๐๕๕-๕๐-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๗๖๓ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๖. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองสองพี่น้อง รหัส ๔๘๙-๖๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานที่จัดงานเทศกาลอาหารดี ที่สองพี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๘. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเทศกาลอาหารดี ที่สองี่น้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๙. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๐. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๐ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 21 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment