ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สิงหาคม, 2021 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Administrator
| No comments yet


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ส.เจริญปศุสัตว์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๘๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Administrator 10 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment