ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ
12 กรกฎาคม, 2022 by
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (๒ ชั้น) ไม่ประจำทาง (โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือประกอบการอบรม (โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อแห้งดับเพลิง เส้นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ
SPNCITY 12 กรกฎาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment