ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ
27 เมษายน, 2023 by
ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yetประกาศผ้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ

๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเม็ดแปรรูป เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดสวัสดิภาพให้กับสุนัขจรจัดในการกักสัตว์ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ โครงการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 27 เมษายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment