ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากระบบน้ำผลิตถังเก็บน้ำใต้ดิน
3 มีนาคม, 2022 by
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากระบบน้ำผลิตถังเก็บน้ำใต้ดิน
SPNCITY
| No comments yet


ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากระบบน้ำผลิตถังเก็บน้ำใต้ดิน ตำบลสองพี่น้อง
อำเภอสองพี่น้อง จังหสวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาจากระบบน้ำผลิตถังเก็บน้ำใต้ดิน
SPNCITY 3 มีนาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment