ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าด้านหลังหมู่บ้านหนองมน (ชุมชนประชาร่วมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 สิงหาคม, 2021 by
ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.
Administrator
| No comments yet


เทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าด้าน หลังหมู่บ้านสองมล (ชุมชนประชารวมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๑,๖๒๙.๔๕ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)

Download เอกสารได้ที่นี่ 


ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.
Administrator 12 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment