ตลาดบางลี่
ตลาดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี
12 สิงหาคม, 2021 by
ตลาดบางลี่
Administrator
| No comments yet


ตลาดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ในอดีตนั้นเป็นตลาดแห่งความเจริญรุ่งเรืองและย่านการค้าขายโบราณริมแม่น้ำในเขตอำเภอสองพี่น้องแต่ก่อนนั้นได้ชื่อว่า ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู คือฤดูน้ำแห้งกับฤดูน้ำท่วม  เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะของอำเภอสองพี่น้อง


ขอขอบคุณเจ้าของภาพไว้ ณ ที่นี่
ตลาดบางลี่
Administrator 12 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment