ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมือสองพี่น้อง
29 มกราคม, 2024 by
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมือสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมือสองพี่น้อง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

แบบสำรวจรายชื่อผู้ขอความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตรวจสอบได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง 


ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมือสองพี่น้อง
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 29 มกราคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment