โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยหวายเทียม
29 พฤษภาคม, 2023 by
โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยหวายเทียม
SPNCITY
| No comments yet


วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายสัญญา บุญศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยหวายเทียม” 

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมเรียนรู้ในโครงการร่วมกับประชาชนอีกด้วย


โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยหวายเทียม
SPNCITY 29 พฤษภาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment