งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙
4 กันยายน, 2023 by
งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


          สมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานพืชสวนโลก ๒๕๖๙ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๗๐ โดยใช้ชื่องานว่า "งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙"
งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 4 กันยายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment