ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม"
23 พฤษภาคม, 2023 by
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม"
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล
"ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม"
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์ เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ๔ หน่วย ๔ ภาค ทั่วประเทศ
เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม"
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 23 พฤษภาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment