การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ ๒
17 มีนาคม, 2023 by
การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ ๒
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ ๒ เพื่อเปิดโอกาศให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี ได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงร่วมกับบุคคลในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการรับสมัคร : www.เด็กอวดทำดี.comการรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ ๒
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 17 มีนาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment