การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๕/๖๖ (งวดที่ ๒๒ - ๒๓)
26 เมษายน, 2023 by
การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๕/๖๖ (งวดที่ ๒๒ - ๒๓)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๕/๖๖ (งวดที่ ๒๒ - ๒๓)

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๕/๖๖ (งวดที่ ๒๒ - ๒๓)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 26 เมษายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment