การจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชน (กรณีหมดวาระ)
19 เมษายน, 2022 by
การจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชน (กรณีหมดวาระ)
SPNCITY
| No comments yet


 

ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ที่จะเป็นกรรมการชุมชนและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน

  ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน

การจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชน (กรณีหมดวาระ)
SPNCITY 19 เมษายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment